Viết mẫu xin đơn xác nhận hạnh kiểm tại địa phương đầy đủ nhất

Đơn xác nhận hạnh kiểm được sử dụng để chứng minh, xác nhận hạnh kiểm cá nhân tại công an địa phương, có tuân thủ pháp luật hoặc có tiền án, tiền sự gì ở địa phương hay không. mặc dù pháp luật việt nam không có nội dung quy định về đơn xác nhận hạnh kiểm nhưng vẫn có nhiều cơ quan, doanh nghiệp yêu cầu người lao động phải có mẫu giấy này để phục vụ công tác tuyển dụng tại đơn vị. do đó bài viết dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu một số thông tin về loại đơn này.

viết mẫu xin đơn xác nhận hạnh kiểm tại địa phương đầy đủ nhất

viết mẫu xin đơn xác nhận hạnh kiểm tại địa phương đầy đủ nhất

Mục lục

Đơn xác nhận hạnh kiểm là gì?

Đơn xác nhận hạnh kiểm là loại văn bản dùng để chứng minh về nhân thân không vi phạm pháp luật do cơ quan công an tại địa phương nơi thường trú và nơi tạm trú xác nhận.hiện nay, giấy xác nhận hạnh kiểm thường được dùng khi đi xin việc để thuận tiện cho doanh nghiệp nắm được thông tin và quản lý người lao động cũng như để đảm bảo trật tự an ninh trong môi trường làm việc. tuy nhiên, hiện nay pháp luật việt nam không có nội dung quy định cụ thể về đơn xác nhận hạnh kiểm mà thay vào đó là quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp, và về bản chất thì hai loại giấy này có chung một mục đích. 

Đơn xác nhận hạnh kiểm dùng cho mục đích gì?

hạnh kiểm là từ mà mỗi cá nhân đều rất quen thuộc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. tuy nhiên, hạnh kiểm trong phạm vi nhà trường lại khác với hạnh kiểm ngoài xã hội. việc xác nhận hành kiểm chính là việc mà cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi cư trú xác nhận về nhân thân, lý lịch cho người có yêu cầu.thủ tục xin cấp đơn xác nhận hạnh kiểm là việc công dân cung cấp thông tin cá nhân tổng thể cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mong muốn cơ quan chức năng xem xét xác nhận hạnh kiểm. Đơn này sẽ là tài liệu mà người công trạng cung cấp cho người sử dụng công tích khi người sử dụng công sức yêu cầu để tham gia ứng tuyển vào doanh nghiệp.

xin giấy hay đơn xác nhận hạnh kiểm ở đâu?

công dân khi đề nghị cấp giấy hay đơn xác nhận hạnh kiểm sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp đến cơ quan công an tại xã, phường, đô thị nơi người đó đang cư trú để được xem xét, xác nhận hạnh kiểm.những tài liệu cần mang khi xin đơn xác nhận hạnh kiểm bao gồm:– tờ khai xin cấp đơn xác nhận hạnh kiểm theo mẫu.– bản chính hoặc bạn dạng sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân, thẻ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của công dân đề nghị cấp.
phiên bản chính hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tạm trú hoặc thường trú, giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nơi cư trú theo quy định của pháp luật.
hiện nay pháp luật việt nam không có nội dung quy định cụ thể về đơn xác nhận hạnh kiểm mà thay vào đó là quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp, và về bản chất thì hai loại giấy này có chung một mục đích.do đó, nếu công dân thực hiện xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xác định như sau:– trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:+ công dân việt nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;+ người nước ngoài đã cư trú tại việt nam.– sở tư pháp thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:+ công dân việt nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;+ công dân việt nam đang cư trú ở nước ngoài;+ người nước ngoài đang cư trú tại việt nam.– giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, giám đốc sở tư pháp hoặc người được ủy quyền ký phiếu lý lịch tư pháp và chịu
bổn phận về nội dung của phiếu lý lịch tư pháp.
trong trường hợp cần thiết, trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, sở tư pháp có
bổn phận xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp phiếu lý lịch tư pháp.
về thời hạn cấp, theo điều 48 luật lý lịch tư pháp năm 2009 điều khoản về thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:– thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân việt nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của luật này thì thời hạn không quá 15 ngày.– trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm chiếm được yêu cầu.

nhờ người thân làm đơn xác nhận hạnh kiểm được không?

việc nhờ người thân làm thủ tục xin cấp đơn xác nhận hạnh kiểm chính là việc ủy quyền cho một người khác thực hiện thủ tục thay. như đã nêu ở những nội dung trên, pháp luật hiện nay không có quy định về đơn xác nhận hạnh kiểm vì thế không có quy định cụ thể về việc ủy quyền.bên cạnh đó, theo quy định của luật lý lịch tư pháp năm 2009, tại khoản 3 Điều 45 quy định:  cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, cung phi, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.theo đó, đối với những trường hợp xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 nếu ủy quyền cho người thân sẽ không cần lập văn bản, nếu ủy quyền cho những người khác sẽ phải lập thành văn
phiên bản và có công chứng, chứng thực hợp lệ.
ngoài ra, theo khoản 2 Điều 46 luật lý lịch tư pháp năm 2009, khi đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì công dân không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay: thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

mẫu xin đơn xác nhận hạnh kiểm

do không có quy định của pháp luật điều chỉnh cụ thể, vì thế mẫu để xin đơn xác nhận hạnh kiểm không có một mẫu cụ thể nào. tuy nhiên, mẫu xin đơn xác nhận hạnh kiểm nhằm mục đích cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu kiểm tra, xác nhận hạnh kiểm, vì thế mẫu xin xác nhận hạnh kiểm phải đảm bảo thể thức của văn
phiên bản hành chính và phải có các thông tin tối thiểu về cá nhân đó và mục đích xin cấp. quý vị có thể tham khảo mẫu xin
đơn xác nhận hạnh kiểm như sau:

cỘng hoÀ xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

—————————

ĐƠn xin xÁc nhẬn hẠnh kiỂm

kính gửi: công an phường (xã): …………………quận (huyện): ……………………………

tôi đứng tên dưới đây là: …………………………………………………………………..ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..nơi sinh: ………………………………………………………………………………………….quê quán: …………………………………… dân tộc: …………………………………….Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..Địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………………………..số cmnd / cccd/hộ chiếu:…………………………………………………………cấp ngày: …/ …/ … tại: …………………………………………………………………..bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương ……….nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại công ty  …………………………………….. (có thể ghi lí do khác tùy vào mục đích người xin đơn)

     …, ngày …, tháng …, năm …

xác nhận của địa phương

 

kính đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

tẢi mẪu trÊn Ở ĐÂyvì không có quy định cụ thể về cách trình bày nên có lẽ loại mẫu xin đơn xác nhận hạnh kiểm này không yêu cầu quá khắt khe về mặt hình thức, chỉ cần đủ nội dung quan trọng là được. kì vọng bài viết trên của ahayne.com sẽ giúp ích được bạn. cảm ơn đã quan tâm và theo dõi bài viết.

Các nhà cung cấp nổi bật

Danh sách mã khuyến mại

Trên trang
Trên trang
Mẹo Hay - Tags: ,