Đơn xin ra khỏi Đảng và các thông tin cần biết khi rút khỏi Đảng

nhiều Đảng viên phải rút khỏi Đảng do hoàn cảnh gia đình hay một vài lý do cá nhân nào đó. mẫu đơn xin ra khỏi Đảng được giới thiệu sau đây là tài liệu
bổ ích để các bạn Đảng viên có thể tham khảo và áp dụng dựa trên thực tiễn hoàn cảnh của mình cho phù hợp.

Đơn xin ra khỏi Đảng và các thông tin cần biết khi rút khỏi Đảng

Đơn xin ra khỏi Đảng và các thông tin cần biết khi rút khỏi Đảng

chúng ta đều biết việc kết nạp Đảng viên mới phải trải qua nhiều thủ tục, quy trình hết sức khó khăn và phức tạp với nhiều công đoạn như: xét lý lịch Đảng viên, điều kiện học tập cảm tình Đảng, thành tích công tác, cán bộ Đảng viên giới thiệu và dìu dắt,… vậy điều ngước lại, tức là việc xin ra khỏi Đảng thì sao? có những quy định nào về việc rút khỏi Đảng? hay đơn xin ra khỏi Đảng được viết như thế nào? trong bài viết sau đây, bạn đọc sẽ tìm được giải đáp cho những thắc mắc này.

Mục lục

các trường hợp ra khỏi Đảng

trường hợp 1: Đảng viên vi phạm luật pháp về Điều lệ Đảng

theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Điều lệ Đảng cộng sản việt nam năm 2011, Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ Đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách Đảng viên.như vậy, nếu Đảng viên vi phạm một trong các quy định trên thì chi bộ xem xét để quyết định xoá tên khỏi danh sách Đảng viên. theo quy định tại tiểu mục 11.1, mục 11 hướng dẫn 01-hd/tw quy định một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì quy trình xoá tên Đảng viên khỏi danh sách Đảng viên được quy định như sau:“Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.”

trường hợp 2: Đảng viên không vi phạm quy định về Điều lệ Đảng, tự nguyện xin ra khỏi Đảng

theo lao lý tại tiểu 11.2, mục 11 hướng dẫn 01-hd/tw quy định một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng như sau:“chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.”

quy trình xin ra khỏi Đảng

Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, thông báo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.như vậy, Đảng uỷ ra quyết định xoá tên trong danh sách Đảng viên đối với Đảng viên làm đơn xin ra khỏi Đảng và sẽ báo cáo cho Đảng viên đó.

mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

mẫu đơn xin ra khỏi Đảng số 1

ĐẢng cỘng sẢn viỆt nam

……, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠn xin ra khỎi ĐẢng

kính gửi:…………………

– chi ủy chi bộ ……………………………………………….……………………– Đảng ủy ……………………………………………….………………………..tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….sinh ngày: …………………….. tại: …………………………………….……quê quán: ……………………………………………………………….………hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………nơi ở hiện thời:…………………………………………………………………..công việc
bây giờ: …………………………………………………………….
vào Đảng ngày: ………………. chính thức ngày: …………………………….số laptop liên lạc: …………….……… email: ……………………………nay tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời xong tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

tôi xin chân trọng cảm ơn!

người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

mẫu đơn xin ra khỏi Đảng số 2

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

…., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠn xin ra khỎi ĐẢng

kính gửi: chi bộ đảng :……..Đảng bộ xã…………….huyện……………..tỉnh………..

họ và tên đảng viên:……………………………………………………………………………………….Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………….là đảng viên của chi bộ……………………..Đảng bộ xã……………………………………………ngày vào Đảng:……./……/…………; ngày chính thức kết nạp Đảng:………/……./………..số thẻ đảng viên:…………………………………………………………………………………………….tôi xin trình bày với các cấu ủy Đảng nội dung như sau:………………………………………………………………………………………………………………………(lưu ý: căn cứ vào từng trường hợp cụ thể các Đảng viên đưa ra lý do hợp lý của mình, bài viết chỉ đưa ra một ví dụ mang tính chất tham khảo dưới đây)tôi là Đảng viên chi bộ xóm 5 trực thuộc Đảng bộ xã………huyện………tỉnh……….. tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng được 15 năm, trong 15 năm liền tôi luôn là Đảng viên xong tốt, xuất xắc nhiệm vụ và chưa vi phạm kỷ luật Đảng.hiện nay, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, tôi hiện đang là giáo viên trường thcs xã …….. bố mẹ chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo và rất cần sự chăm sóc. tôi hiện có hai con nhỏ cần được sự chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục thường xuyên của cha mẹ. trong khi đó, chồng tôi lại thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà… chính vì thế tôi không thể thu xếp được thời gian tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ cũng như việc tham gia các công tác khác của chi bộ Đảng, Đảng bộ.do vậy, tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét, và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của điều lệ Đảng để tôi có thể
bất biến cuộc sống và hoàn thành tốt công việc ở đơn vị mà tôi đang công tác.
tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời kết thúc tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.tôi xin chân thành cảm ơn!

người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

thủ tục xin ra khỏi Đảng của Đảng viên điều khoản thế nào?

về đối tượng và thủ tục xin ra khỏi Đảng, khoản 11.2 Điều 11 hướng dẫn số 01-hd/tw của ban chấp hành trung ương Đảng nêu rõ:“chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những Đảng viên chưa vi phạm về tư cách. nếu vi phạm tư cách Đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.”như vậy, chỉ khi chưa vi phạm về tư cách thì Đảng viên được xem xét cho ra khỏi Đảng. nếu vi phạm tư cách thì phải bị xử lý kỷ luật Đảng sau đó mới được xét ra khỏi Đảng.

căn cứ khoản 3 Điều 8 Điều lệ Đảng, Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ để ý, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.

bước 1: Đảng viên muốn xin ra khỏi Đảng thì làm Đơn xin ra khỏi Đảng. trong đơn xin ra khỏi Đảng, nêu rõ lý do xin ra khỏi Đảng, lên tiếng chi bộ.bước 2: chi bộ, Đảng ủy bộ phận (nếu có), Đảng ủy cơ sở xem xét, thông báo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách Đảng viên.bước 3: Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp Đảng viên, khai trừ Đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên.Đáng lưu ý: sau khi đã được quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu Đảng viên có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi Đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “giấy xác nhận tuổi Đảng” cho Đảng viên đó.bẤm ĐỂ tẢi mẪu ĐƠn xin ra khỎi ĐẢngbai viết trên của ahayne.com đã cung cấp những thông tin cần thiết về việc rút khỏi Đảng cũng như cung cấp cho quý độc giả mẫu đơn xin ra khỏi Đảng chuẩn nhất. kì vọng sẽ giúp ích được các bạn, xin cảm ơn.

Các nhà cung cấp nổi bật

Danh sách mã khuyến mại

Trên trang
Trên trang
Uncategorized, Mẹo Hay - Tags: ,