Mẫu đơn xin mượn học bạ, hồ sơ dành cho học sinh, sinh viên 2021

Để mượn học bạ phục vụ cho lý do cá nhân thì học sinh hoặc sinh viên phải viết đơn xin mượn học bạ gửi đến người có thẩm quyền tại trường học của mình. Điều này cũng dễ hiểu vì học bạ là căn cứ để nhà trường nắm bắt thông tin nhằm quản lý học sinh một cách hiệu quả nhất, do đó bất kỳ ai muốn sử dụng đều phải được sự cho phép của người có thẩm quyền. bài viết này sẽ nói rõ hơn về vấn đề này, cùng tham khảo nhé.

mẫu đơn xin mượn học bạ, biển sơ dành cho học sinh, sinh viên 2021

mẫu đơn xin mượn học bạ,
đại dương sơ dành cho học sinh, sinh viên 2021

Mục lục

Đơn xin mượn học bạ là gì?

Đơn xin mượn học bạ là văn
phiên bản do học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh của hssv gửi tới chủ thể có thẩm quyền tại trường mình theo học với mong muốn được sử dụng hồ sơ, học bạ để phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Đơn xin mượn học bạ dùng để làm gì?

Đơn xin mượn học bạ dùng làm thủ tục bắt buộc để học sinh, sinh viên được mượn và sử dụng, là căn cứ để chủ thể có thẩm quyền tại trường đang theo học xem xét việc cho phép hay không cho phép mượn hồ sơ, học bạ.

mẫu đơn xin mượn học bạ

mẫu đơn xin mượn học bạ cho học sinh

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc

ĐƠn xin mƯỢn hỌc bẠ

kính gởi: ban giám hiệu trường …………………………………………………………………………………….tôi  tên là: …………………………. số cmnd/cccd :…………………………………………………………….là phụ huynh kinh hồnm:………………………………….. lớp ………………………………… năm học……………..nay hoảng hồnm làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho tôi được mượn………………………………lý do mượn:………………………………………………………………………………………………………………….thời gian mượn học bạ: từ ngày…tháng….năm…… đến ngày….tháng…. năm……kính mong ban giám hiệu xem xét, xin chân thành cảm ơn.

 …, ngày…, tháng…, năm…

người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

mẫu đơn xin mượn
đại dương sơ cho sinh viên

cỘng hoÀ xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

 Độc lập – độc lập – hạnh phúc

ĐƠn xin mƯỢn hỒ sƠ

họ và tên:…………mã số sinh viên: ………….Điện thoại: ……………… kinh hồnmail …………hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….kính gửi: phòng công tác sinh viênngày sinh:………………………………………lớp:……………………………………lý do mượn
đại dương sơ: ………………………………………………………………………………………………..
mượn
đại dương sơ: ………………………………………………………………………………………………………….
[]học bạ bạn dạng sao                                                                         []giấy triệu tập[]bằng tốt nghiệp thpt (bản sao)                                    []khác[]giấy cn tn tạm thời (bản chính)thời gian mượn: từ ngày………….đến ngày………em xin cam đoan sử dụng hồ sơ đúng mục đích nêu trên và hoàn trả hồ sơ theo đúng thời gian quy định của nhà trường, nếu sai em xin hoàn toàn chịu
bổn phận.

…, ngày…, tháng…, năm…

người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

hướng dẫn ghi chi tiết mẫu đơn xin mượn học bạ, biển sơ dành cho học sinh, sinh viên

hướng dẫn ghi chi tiết đơn xin mượn học bạ dành cho học sinh

– Ở chỗ
bí mậth gửi, người làm đơn gửi tới ban giám hiệu trường thcs hoặc trường thpt nơi đang lưu trữ học bạ.
– người làm đơn xin mượn học bạ ghi rõ các thông tin cá nhân gồm họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.– ghi rõ thông tin cá nhân về người có học bạ, ở mục là “phụ huynh của hoảngm”: bao gồm tên, lớp và năm học (trong trường hợp người viết đơn thường là phụ huynh của học sinh). – lý do làm đơn xin mượn học bạ phải được ghi rõ ràng, trung thực và ghi rõ thời gian mượn học bạ.– người làm đơn xin mượn học bạ ký và ghi rõ họ tên.

hướng dẫn ghi chi tiết đơn mượn biển sơ dành cho sinh viên

– Ở góc trái trên cùng tờ đơn, người viết đơn ghi rõ tên trường Đại học, cao đẳng đang theo học, ví dụ: trƯỜng ĐẠi hỌc kinh tẾ-luẬt – Đhqg tphcm.– nơi tiếp nhận đơn thường là phòng công tác sinh viên, đây cũng là nơi quản lý hồ sơ.– người làm đơn ghi rõ các thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, ngày sinh, hộ khẩu thường trú theo giấy chứng minh nhân dân do cơ quan có thẩm quyền cấp; chỗ ở
bây giờ là nơi sinh viên đang sống (có thể chỗ trọ, ký túc xá) có thể trùng hoặc không trùng với hộ khẩu thường trú. các thông khác được trường cấp như mã số sinh viên, lớp cũng cần được ghi đầy đủ. Đề có thể tiện liên lạc, sinh viên cần viết số điện thoại thường xuyên liên lạc và địa chỉ email của mình.
– lý do mượn hồ sơ cần được ghi rõ ràng (xin việc, vay vốn ngân hàng, hoãn nghĩa vụ quân sự,..)– sinh viên đánh dấu vào các loại giấy tờ cần mượn, nếu giấy tờ khác thì đánh dấu vào mục khác và ghi rõ giấy tờ đó là gì.– thời gian mượn
đại dương sơ cũng phải được ghi rõ để phòng quản lý sinh viên theo dõi và nắm bắt tình hình.
– người làm đơn ghi rõ địa danh, ngày tháng năm làm đơn; ký và ghi rõ họ và tên.Điểm lưu ý cho cả hai mẫu đơn đơn xin mượn học bạ hay hồ sơ là người làm đơn phải viết trung thực, rõ ràng về nội dung; gọn gàng, không tẩy xóa về mặt vẻ ngoài.

các thông tin về quản lý học bạ học sinh và hồ sơ sinh viên

thông tin về quản lý học bạ đối với học sinh

học bạ được hiểu là
đại dương sơ pháp lý ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện học sinh do trường trung học lập và quản lý. học bạ chỉ trả lại cho học sinh khi học sinh thôi học, chuyển trường hoặc tốt nghiệp ra trường.
học bạ lập thành văn bản trên giấy theo mẫu của bộ giáo dục và Đào tạo; có dấu xác nhận của sở giáo dục và Đào tạo; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký cỏ sẵn) của giáo viên chù nhiệm, hiệu trưởng (phó hiệu trưởng); có đủ dấu nhà trường đóng giáp lai giữa hai trang
liên tục (kể các trang bìa) và xác nhận chữ ký của hiệu trưởng (phó hiệu trướng) có bản sao giấy khai sinh kèm theo được dán liền với học bạ tại trang bìa 2.
chỉ ghi chép kết quả học tập và rèn luyện của học sinh vào học bạ sau khi đã có kết quả tương ứng trên sổ gọi tên và ghi điểm; kết quả ghi ở học bạ hoàn toàn trùng khớp với kết quả ghi ở sổ gọi tên và ghi điểm.sửa chữa khi ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác: người ghi sai điểm hoặc các nội dung khác dùng bút mực đỏ gạch một nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi nội dung sửa chữa bên phải nội dung vừa gạch ngang.học bạ phải được giữ gìn
chú ý, sạch sẽ, không làm mất, làm hỏng, tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; được bảo quản lưu giữ trong túi đựng hồ sơ của học sinh cùng các giấy tờ khác.
hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, bảo quản và ghi, hoàn thiện học bạ; khen thưởng đối với
đồng đội, cá nhân thực hiện tốt và xử lý kỷ luật đối với cộng đồng, cá nhân vi phạm. sở gd&Đt đã quy định mã học bạ cho các trường thcs, vì vậy, bgh các  đơn vị trường kiểm tra, thực hiện quản lý, sử dụng học bạ theo các quy định của văn bản này

thông tin về quản lý hồ sơ đối với sinh viên.

thông thường mỗi trường cao đẳng, đại học đều sẽ có một cách thức, quy trình quản lý hồ sơ sinh viên khác nhau thông qua các phương tiện khác nhau.hồ sơ sinh viên là hệ thống tài liệu tổng hợp về sinh viên, phản ánh những thông tin thiết yếu về sinh viên dùng để quản lý quá trình học tập, sinh hoạt, rèn luyện của sinh viên.
đại dương sơ sinh viên gồm có
đại dương sơ của từng sinh viên và biển sơ thống kê tổng hợp về tình hình sinh viên.
yêu cầu trong công tác lập và quản lý hồ sơ sinh viên:

hồ sơ sinh viên khi nhập trường:

quy trình quản lý
đại dương sơ sinh viên:

kết thúc năm học thứ nhất, nhà trường bổ sung đầy đủ những thông tin còn thiếu của sinh viên vào hồ sơ theo quy định; Định kỳ bổ sung các thông tin như: kết quả rèn luyện của sinh viên, hình thức khen thưởng, kỷ luật sinh viên và các thông tin khác theo quy định.– lưu trữ hồ sơ: việc lưu trữ hồ sinh viên được thực hiện theo quy định hiện hành; hồ sơ sinh viên được lưu trữ tại phòng công tác sinh viên, nhà trường bố trí phòng lưu trữ theo đúng quy định của nhà nước…quy trình quản lý hồ sơ sinh viên thực hiện theo các bước như sau:+ tiếp nhận hồ sơ sinh viên nhập học: phòng công tác sinh viên tổ chức tiếp nhận hồ sơ của sinh viên trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học. khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thu hồ sơ kiểm tra các mục trong phiếu thu hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn sinh viên nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập học.+ lập danh sách sinh viên theo lớp: phòng công tác sinh viên lập danh sách sinh viên khóa mới nhập học theo từng ngành và dự kiến chia lớp trình ban giám hiệu nhà trường.+ trình ký quyết định thành lập lớp: sau đợt nhập học cuối cùng, phòng công tác sinh viên tổng hợp số liệu sinh viên từng ngành, lớp và ra quyết định thành lập lớp trình ban giám hiệu ký quyết định thành lập lớp+ sắp xếp hồ sơ theo từng lớp học: sau khi có quyết định thành lập lớp, phòng công tác sinh viên phân loại, sắp xếp hồ sơ theo từng lớp theo quy định để thuận tiện trong việc quản lý hồ sơ sinh viên.+ nhập các thông tin về sinh viên vào phần mềm: các thông tin cần cập nhật lên hệ thống quản lý: họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, nơi sinh, dân tộc, tôn giáo, đối tượng, số cmnd, họ tên cha mẹ, số điện thoại liên hệ…+ bổ sung hồ sơ sinh viên còn thiếu: thu bổ sung những mục hồ sơ sinh viên còn thiếu và tổ chức cho vào túi biển sơ sinh viên để quản lý, lưu trữ+ cập nhật các thông tin trong quá trình học tập và rèn luyện: phòng công tác sinh viên cập nhật các thông tin của sinh viên vào phần mềm quản lý, đồng thời nhập vào phần mềm các quyết định như thôi học, ngừng học, xóa tên, chuyển trường, bảo lưu và các thông tin về địa chỉ báo tin, địa chỉ ngoại trú, nơi đăng ký tạm trú… cố vấn học tập có trách nhiệm nhập điểm rèn luyện hàng kỳ vào phần mềm quản lý nhà trường+ lưu trữ, quản lý thông tin sinh viên trên hệ thống phần mềm: phòng công tác sinh viên có
bổn phận nhập các dữ liệu sinh viên vào phần mềm quản lý đào tạo của nhà trường. việc khai thác các thông tin sinh viên phải được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường.
+ lưu trữ, bảo quản hồ sơ sinh viên: hồ sơ sinh viên phải được lưu trữ trong túi đựng hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự danh sách lớp để dễ tra cứu. phòng công tác sinh viên chịu
bổn phận quản lý hồ sơ sinh viên, thường xuyên bổ sung những mục còn thiếu trong hồ sơ khi sinh viên nộp hàng năm. phòng lưu trữ hồ sơ được bố trí theo đúng quy định của nhà nước.
tẢi mẪu ĐƠn xin mƯỢn hỌc bẠ hỌc sinhtẢi mẪu ĐƠn xin mƯỢn hỒ sƠ sinh viÊnỞ trên link tải mẫu đơn xin mượn học bạ bạn có thể tải về sử dụng mà không cần phải mất thời gian để sao chép. hy vọng bài viết trên sẽ mang lại thông tin có ích cho các bạn. Đọc thêm các bài viết khác tại ahayne.com nhé.

Các nhà cung cấp nổi bật

Danh sách mã khuyến mại

Trên trang
Trên trang
Mẹo Hay - Tags: ,